Liên hệ

Trường Tiểu học Vân Tùng

Địa chỉ: Khu II, Vân Tùng, Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà  Lý Thị Thuyền – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 02813874516 – Email:c1vantung.pgdnganson@backan.edu.vn